Patronat

#BezpieczniwRuchu to społeczna akcja edukacyjna skierowana do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

.

Zachęcamy do objęcia akcji Patronatem:

– Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa,

– Stowarzyszenia i organizacje branżowe,

– Media branżowe i motoryzacyjne.

.

Naszym, wspólnym celem jest prowadzenie akcji edukacyjnej i budowanie świadomości kierowców w zakresie bezpośredniego związku stanu technicznego ich pojazdów z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Spodziewanym rezultatem kampanii jest odwrócenie trendu i zmniejszenie liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach bez ważnych i aktualnych badań technicznych.

Udostępniane w ramach akcji narzędzia i aplikacje wyposażyliśmy w automatyczny system powiadomień o dacie ważności badań obowiązkowych.

Wysyłane przypomnienia oraz kampanie świadomościowe dotyczące korzyści wynikających z międzyokresowych wizyt w Stacji Kontroli Pojazdów oraz serwisach mechanicznych będzie skutkowało poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dystrybucja przygotowanych materiałów odbywać się będzie z wykorzystaniem wszelkich, dostępnych środków oraz nowoczesnej technologii.

.

.

*W 2020 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030 Cały dokument można zobaczyć tutaj.

Organizatorem akcji #BezpieczniwRuchu jest:
carQ.pl – platforma umożliwiająca weryfikację danych i historii dowolnego pojazdu oraz automatyzację alertów i przypomnień dotyczących ważnych terminów kontroli pojazdów opartą na AI i Big Data.

car QUALITY Sp. z o.o.
ul. Szeroka 21, 87-100 Toruń
www.carQ.pl